Borzymy - Parafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Advertisement
Start arrow Rady Parafialne
19.04.2021.
 
 
Menu główne
Start
Aktualności
Szukaj
Księga gości
Linki
Licznik odwiedzin

Witam na stronach Naszej Parafii! Zachęcam do częstych odwiedzin! Szczę¶ć Boże!

Kompetencje Rad Parafialnych
Redaktor: Ks. Mirosław Baranowski   
04.09.2007.

Parafialna Rada Duszpasterska (fragmenty Statutu PRD)

pkt 13
      Zgodnie z kan. 536 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego PRD jest z natury rzeczy organem doradczym proboszcza, na którym wyłącznie spoczywa odpowiedzialność za całość apostolstwa.
pkt 14
     Do poszczególnych zadań PRD należy m. in.: pobudzanie i rozwijanie inicjatywy duszpasterskiej w parafii, wspomaganie kapłanów w dziele apostolskim oraz pracy katechetycznej, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących parafii (wyjąwszy kwestie materialne parafii, ponieważ te wchodzą w kompetencje Parafialnej Rady Ekonomicznej), budzenie odpowiedzialności wśród innych parafian, zajmowanie się akcją charytatywną w parafii, głównie co się dotyczy osób starych i chorych, rodzin wielodzietnych i rozbitych, zaniedbanych dzieci i młodzieży, docieranie do parafian stojących z dala od Kościoła, współdziałanie z proboszczem w realizowaniu podjętych decyzji, nigdy zaś wbrew jego woli.

 

Parafialna Rada Ekonomiczna (fragmenty Statutu PRE)

pkt 9
     PRE jest organem doradczym i wspierającym proboszcza w sprawach ekonomiczno-finansowych parafii. jej ustalenia mają być wskazaniami dla proboszcza.
pkt 10
     Ponieważ w zakresie kompetencji PRE wchodzi jedynie majątek ściśle kościelny, czyli stanowiący własność parafialną, PRE nie może ingerować w dobra, które przeznaczone są wyłącznie na utrzymanie proboszcza.
pkt 12
     PRE, oprócz zadań, jakie zostały jej zlecone przez Kodeks Prawa Kanonicznego w tytule"Dobra doczesne Kościoła", zajmuje się w szczególności: budową nowych obiektów parafialnych względnie remontem starych, wyszukuje i zakupuje materiały budowalane, nadzoruje prace budowlane, pozyskuje środki finansowe, zajmuje się dzierĽawą gruntów, ocenia projekty gospodarcze z mozliwością ich realizacji, informuje proboszcza o społecznym odbiorze tych zamierzeń wśród parafian, opiniuje warunki pracy i płacy stałych i czasowych pracowników kościelnych, których angażuje proboszcz, doradza proboszczowi przy ich zwalnianiu i zatrudnianiu nowych itp.
pkt 13
     W najszczególniejszy sposób powierza się PRE troskę o majątek kościelny na wypadek śmierci proboszcza oraz w wypadkach losowych jak: pożar, powódĽ, kradzież itp.; we wszystkich tych przypadkach podejmuje działania zabezpieczające.

 

 
 
Top! Top!